Informació general de la seu electrònica o lloc web www.elpetitmagazin.com i dels seus continguts

“El petit Magazín” està gestionat per l’empresa Shaepot Project Consulting SL, amb CIF B-63.986.095.

“El petit Magazín” té la seva seu electrònica a l’adreça www.elpetitmagazin.com, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web www.elpetitmagazin.com.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.elpetitmagazin.com  són de titularitat exclusiva de Shaepot Project Consulting SL o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a “El petit Magazín”. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

“El petit Magazín”, a través de la seva editora Shaepot Project Consulting SL, explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

No s’autoritza en cap cas:
  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a www.elpetitmagazin.com per mitjà de “framing”.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de www.elpetitmagazin.com mitjançant “in line linking”.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a “El petit Magazín” conforme a les disposicions vigents.
  • Utilitzar el web per promocionar lliurement activitats comercials.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web www.elpetitmagazin.com.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de “El petit Magazín” sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de “El petit Magazín”, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
“El petit Magazín”, a través de la seva editora Shaepot Project Consulting SL, es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web www.elpetitmagazin.com poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

“El petit Magazín”, a través de la seva editora Shaepot Project Consulting SL, us informa que les dades personals rebudes seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb la nostra política de privacitat i la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això us fem avinent que hi ha un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, com també un arxiu documental general, amb la finalitat de fer possible la difusió tant de la publicació com dels continguts de “El petit Magazín”. 

Les dades tractades seran les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent i per efectuar la gestió dels contactes corporatius propis de “El petit Magazín”. Respecte de les vostres dades, podreu exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació dins l'àmbit reconegut per la llei, que podreu sol·licitar enviant un correu electrònic a info@elpetitmagazin.com.

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la nostra editora no us remetrà correu amb continguts comercials que no hàgiu demanat abans. En altre cas, el vostre correu electrònic es conservarà exclusivament per mantenir-vos informat de les nostres activitats. Si no voleu rebre més comunicats, feu-nos-ho saber enviant un correu electrònic a info@elpetitmagazin.com.

Responsabilitat amb relació als continguts

“El petit Magazín”, a través de la seva editora Shaepot Project Consulting SL, es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir-ne l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

“El petit Magazín”, a través de la seva editora Shaepot Project Consulting SL, no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal www.elpetitmagazin.com.

“El petit Magazín”, a través de la seva editora Shaepot Project Consulting SL, no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors i autors dels blocs.